16 apr. 2012

Novena in onoarea Sfintei Rita (traducere din limba italiana)

Novena în onoarea de Santa Rita este recitata în întregime în fiecare zi, singur sau împreună cu alte persoane.
 

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt. Amin.
1. Ai onoare, sau "sfânta de Cascia, pentru fidelitatea ta fata de promisiunile noastre de botez. Mijloceşte pentru noi cu Domnul, pentru că sa trăim cu bucurie şi coerenţă vocaţia noastre de chemare la sfinţenie şi de a depăşi răul cu binele.
 

Slavă Tatălui şi Fiului şi a Duhului Sfânt aşa cum a fost la început este acum şi întotdeauna în vecii vecilor. Amin.
 

2. Ai onoare, sau "gloriosa Sf. Rita, pentru mărturia ta de dragoste pentru rugăciune, în toate etapele vieţii. Ajuta-ne să rămânem uniţi cu Isus pentru că fără El nu putem face nimic şi numai invocând numele său putem fi salvati.
 

Slavă Tatălui şi Fiului şi a Duhului Sfânt aşa cum a fost la început este acum şi întotdeauna în vecii vecilor. Amin.
 

3. Ai onoare, sau "sfânta iertarii, pentru tăria şi curajul pe care l-ai arătat în momentele cele mai tragice din viata ta. Mijloceşte pentru noi cu Domnul pentru a depăşi îndoiala şi teama, sa credem in victoria dragostei, chiar şi în situaţiile cele mai dificile.
 

Slavă Tatălui şi Fiului şi a Duhului Sfânt aşa cum a fost la început este acum şi întotdeauna în vecii vecilor. Amin.
 

4. Ai onoare, sau "Santa Rita, experta a vieţii de familie, pt exemplele de virtute pe care le-ai lăsat: ca fiică, ca sotie si mama, ca văduvă şi călugăriţă. Ajută-ne, pe fiecare dintre noi sa valorificam darurile primite de la Dumnezeu, sa răspândim speranţă de pace, prin îndeplinirea sarcinilor de zi cu zi.
 

Slavă Tatălui şi Fiului şi a Duhului Sfânt aşa cum a fost la început este acum şi întotdeauna în vecii vecilor. Amin.
 

5. Ai onoare, sau "sfânta spinului si a trandafirului, pentru dragostea ta umila şi adevărat pentru Isus răstignit. Ajuta-ne să ne pocăim de păcatele noastre şi să ne iubim cu faptele şi adevărul.
 

Slavă Tatălui şi Fiului şi a Duhului Sfânt aşa cum a fost la început este acum şi întotdeauna în vecii vecilor. Amin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu